Disclaimer

Aan deze website wordt uiterste zorg besteed om een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie te geven. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.


De in deze site opgenomen informatie is bedoeld om u een indruk te verschaffen van ons bedrijf en diensten.

MijnCardioloog.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. MijnCardioloog.com geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie.

Wijzigingen zijn voorbehouden aan 
MijnCardioloog.com. Aan de inhoud van deze website kunt u derhalve geen rechten ontlenen.

Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing.

©2009
MijnCardioloog.com